Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Domovy pro seniory (3059006)

Poskytovatel

AMICA CENTRUM s.r.o.
 

18233392 
 

CZ18233392 
 

Na Vyhlídce 1854/20, Cheb, 350 02 Cheb 2
 
Zařízení poskytovatele:
AMICA CENTRUM - domov pro seniory
 

Ing. Milan Mikuš
 

Na Vyhlídce 1854/20, Cheb, 350 02 Cheb 2
 

od 1.11.2013
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

pobytové
 

od 1.11.2013
 

  • senioři
    • Služba je určena dospělým osobám od 60 let a seniorům od 65 let věku. Jedná se o osoby, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 

  • dospělí (od 60 let) mladší senioři (65 - 80 let) starší senioři (nad 80 let)
 


  • počet lůžek - 34
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 354 415 111
e-mail: DpS@amica-centrum.cz
web: www.amica-centrum.cz
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení