Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Telefonická krizová pomoc (2932015)

Poskytovatel

V.O.D.A. z.s.
 

00472263 
 

 
 

Krahulecká 188, Doksy, 273 64 Doksy u Kladna
 
Zařízení poskytovatele:
Linka důvěry Kladno
 

Mgr. Jiří Holý
 

J. Hory 1801, Kladno, 272 01 Kladno 1
 

od 4.9.1995
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

terénní
 

od 4.9.1995
 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • senioři
 • etnické menšiny
 

 • bez omezení věku
 


 • počet hovorů - 40
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 777 684 444
telefon: 312 684 444
e-mail: ldkladno@ldkladno.cz
e-mail: poradenstvi@ldkladno.cz
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení