Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Odborné sociální poradenství (6006853)

Poskytovatel

Oblastní charita Horažďovice
 

66344999 
 

CZ66344999 
 

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
 
Zařízení poskytovatele:
Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice
 

Bc. Olga Šulcová
 

Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
 

od 29.11.2011
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

ambulantní, terénní
 

od 29.11.2011
 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny
 

 • bez omezení věku
 


 • počet klientů - 1
  • Jedná se okamžitou kapacitu. Roční kapacita služby je 340 intervencí.
 

pondělí:
úterý: 9:00 - 11:30, 12:30 - 16:00
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:
 


 • počet klientů - 1
  • Jedná se o okamžitou kapcitu služby. Roční kapacita je 160 intervencí.
 

pondělí:
úterý: 13:30 - 15:30
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:
 


telefon: 730 551 603
e-mail: poradna@horazdovice.charita.cz
web: www.horazdovice.charita.cz
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení