Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Odborné sociální poradenství (8379887)

Poskytovatel

Občanská poradna Brno, z.s.
 

65353358 
 

 
 

Anenská 10/10, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2
 
Zařízení poskytovatele:
Občanská poradna Brno
 

Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.
 

Anenská 10/10, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2
 

od 1.1.2007
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

ambulantní
 

od 1.1.2007
 

 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny
 

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
 


 • počet intervencí (30 min. jednání) - 3400
  • 3400 intervencí ročně je maximální kapacita, která byla stanovena na základě sledování statistických údajů Občanské poradny Brno. Maximální okamžitá kapacita jsou 3 intervence - 2 osobní a 1 telefonická.
 

pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 12:00
sobota:
neděle:
 


telefon: 545241828
fax: 545244657
e-mail: poradna.brno@volny.cz
web: www.poradnabrno.eu
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení