Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Odlehčovací služby (6466123)

Poskytovatel

Domov pod hradem Žampach
 

00854271 
 

 
 

Žampach 1, 564 01 Žamberk
 
Zařízení poskytovatele:
Domov pod hradem Žampach - odlehčovací služba - Zámek, kapacita 2 lůžka.
 

PaedDr. Luděk Grätz
 

Žampach 1, 564 01 Žamberk
 

od 11.4.2011
 

Domov podhradem Žampach - odlehčovací služba - Na Výsluní, kapacita 1 lůžko.
 

PaedDr. Luděk Grätz
 

Žampach 2, 564 01 Žamberk
 

od 1.11.2017
 

Domov pod hradem Žampach - Domek děti - odlehčovací služby - kapacita 1 lůžko.
 

PaedDr. Luděk Grätz
 

Českých bratří 224, 564 01 Žamberk
 

od 15.8.2021
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

pobytové
 

od 11.4.2012
 

  • osoby s mentálním postižením
    • Služba se poskytuje osobám s mentálním postižením (hlavním postižení je mentální retardace), přičemž tyto osoby mohou mít dále přidružené postižení tělesné nebo smyslové. Ve vyčleněné kapacitě osobám v cílové skupině, přičemž jejich postižení může být dále kombinováno s poruchami autistického spektra, které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto službu za běžných podmínek (tzv.speciálizovaná služba). Služba je určena pro osoby, o které jinak pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí osoba blízká a tato pečující osoba z důvodu vlastního odpočinku požádá o dočasné převzetí péče o tuto osobu.
 

  • Služba se poskytuje osobám od 6 let věku. Služba se poskytuje: kapacita Zámek - osoby od 19 let; ve vyčleněné kapacitě: tzv. specializovaná služba (Na Výsluní) - osoby od 7 do 26 let věku, dětská domácnost (RD Žamberk) - osoby od 6 do 19 let. věku.
 


  • počet lůžek - 4
    • Kapacita služby v budově Na Výsluní na adrese Žampach 2 je v počtu 1 lůžko vyčleněna pro poskytování tzv. specializované služby pro osoby v cílové skupině služby ve věku od 7 do 26 let s náročným chováním, které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne. Kapacita služby poskytované v RD na adrese Českých bratří 224, Žamberk je v počtu 1 lůžko vyčleněna pro dětskou domáctnost pro osoby v cílové skupině služby ve věku od 6 do 19 let, které tzv. specializovanou službu nepotřebují.
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 465 618 184
telefon: 465 618 134
fax: 465 618 137
fax: 465 618 010
e-mail: uspza@uspza.cz
web: http://www.uspza.cz
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení