Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Odborné sociální poradenství (9445527)

Poskytovatel

Oblastní charita Chrudim
 

43498485 
 

 
 

Školní náměstí 56, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
 
Zařízení poskytovatele:
Občanská poradna Chrudim
 

Bc. Iveta Bakešová
 

Radoušova 1420, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
 

od 20.4.2022
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

ambulantní, terénní
 

od 1.1.2003
 

 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby v krizi
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • etnické menšiny
 

 • bez omezení věku
 


 • počet klientů - 1
  • Jedná se o okamžitou kapacitu obou forem služby. Denní kapacita jsou 4 klienti u obou form, roční kapacita je 700 klientů v ambulantní formě.
 

pondělí: 9:00 - 17:00
úterý: 9:00 - 15:00
středa: 9:00 - 17:00
čtvrtek: 9:00 - 14:00
pátek:
sobota:
neděle:
 


 • počet klientů - 1
  • Jedná se o okamžitou kapacitu obou forem služby. Denní kapacita jsou 4 klienti u obou forem, roční kapacita je 100 klientů v terínní formě.
 

pondělí: 8:00 - 16:00
úterý: 8:00 - 16:00
středa: 8:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 16:00
pátek: 8:00 - 15:00 - * nebo dle předchozí vzájemné domluvy.
sobota:
neděle:
 


telefon: 704 675 408
e-mail: poradna@charitachrudim.cz
web: www.chrudim.charita.cz
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení