Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Azylové domy (3747876)

Poskytovatel

Charita Otrokovice
 

46276262 
 

 
 

Na Uličce 1617, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2
 
Zařízení poskytovatele:
Nový domov Otrokovice
 

Bc. Veronika Halasová
 

Hlavní 1229, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
 

od 1.11.1999
 

Nový domov Otrokovice
 

Bc. Veronika Halasová
 

Hlavní 1214, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
 

od 1.2.2020
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

pobytové
 

od 1.11.1999
 

  • oběti domácího násilí
  • osoby bez přístřeší
  • osoby v krizi
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • rodiny s dítětem/dětmi
 

  • děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (18 – 26 let), dospělí (27 – 65 let)
 


  • počet lůžek - 20
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 577 932 388
e-mail: ndo@otrokovice.charita.cz
web: www.otrokovice.charita.cz
Adresa kontaktního místa:
Nový domov Otrokovice
Hlavní 1229 Kvítkovice 765 02 Otrokovice 2
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení