Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Domovy pro seniory (9891915)

Poskytovatel

Domov pro seniory Stachy - Kůsov
 

00477095 
 

CZ00477095 
 

Kůsov 1, 384 73 Stachy
 
Zařízení poskytovatele:
Domov pro seniory Stachy - Kůsov
 

Ladislav Gál
 

Kůsov 1, 384 73 Stachy
 

od 1.1.2007
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

pobytové
 

od 1.1.2007
 

 • osoby s chronickým onemocněním
  • Poskytování sociální a ošetřovatelské péče osobám s chronickým onemocněním v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám této cílové skupiny, vytváření podmínek pro sociální oporu, dosažení co největší soběstačnosti. Dolní věková hranice je 50 let věku.
 • osoby s kombinovaným postižením
  • Poskytování sociální a ošetřovatelské péče osobám s kombinovaným postižením, uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb, zlepšování soběstačnosti, zajištění sociální opory, zajištění individuality. Dolní věková hranice je 50 let věku.
 • senioři
  • Poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby. Dolní věková hranice je 50 let věku.
 

 • Dolní věková hranice je 50 let věku.
 


 • počet lůžek - 90
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: + 420 388 428 213
e-mail: gal.ladislav@gmail.com
web: http://www.domovkusov.cz
 


Jihočeský
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení