Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Domovy se zvláštním režimem (2458072)

Poskytovatel

OASA nezisková o.p.s.
 

26839857 
 

 
 

U Zlatnice 256, 747 61 Raduň
 
Zařízení poskytovatele:
Domov se zvláštním režimem
 

MUDr. Petr Slaný
 

Litultovice 202, 747 55 Litultovice
 

od 5.3.2014
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

pobytové
 

od 5.3.2014
 

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • senioři
    • Senioři, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatními typy demencí a vyžadují pravidelnou pomoc a podporu druhé osoby. Vzhledem k těmto onemocněním mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.
 

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)
 


  • počet lůžek - 10
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 775853650
e-mail: sekretariat@oasagroup.cz
web: www.oasagroup.cz
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení