Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Domovy se zvláštním režimem (6375661)

Poskytovatel

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
 

42766214 
 

 
 

Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou
 
Zařízení poskytovatele:
Domov se zvláštním režimem
 

Kateřina Pokorná, DiS.
 

Sobotín 147, 788 16 Petrov nad Desnou
 

od 1.1.2007
 

Domov se zvláštním režimem
 

Pavlína Šléšková
 

Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou
 

od 1.1.2014
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

pobytové
 

od 1.1.2007
 

  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • senioři
    • Cílovou skupinou jsou osoby s projevy demence.
 

  • - mladší senioři (60 - 80 let) - starší senioři (nad 80 let)
 


  • počet lůžek - 76
    • Do okruhu osob, jímž je sociální služba určena, patří osoby s projevy demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 

poskytuje nepřetržitě
 

 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení