Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Terénní programy (5793112)

Poskytovatel

Bohemia Racquet Max, z.s.
 

06609121 
 

 
 

adresa poskytovatele nebyla zveřejněna
 
Zařízení poskytovatele:
Sociální služby Bohemia Racquet Max
 

Mgr. Jan Stratílek
 

Svatoplukova 198/2, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28
 

od 15.1.2023
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

terénní
 

od 15.1.2023
 

  • imigranti a azylanti
  • osoby bez přístřeší
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • pachatelé trestné činnosti
 

  • věková hranice klientů je od 18 let do 80 let.
 


  • počet klientů - 2
 

pondělí: 8:30 - 16:00 - jedná se o provozní dobu pro klienty. (provozní doba je 8:00-16:30)
úterý: 8:30 - 16:00 - jedná se o provozní dobu pro klienty. (provozní doba je 8:00-16:30)
středa: 8:30 - 16:00 - jedná se o provozní dobu pro klienty. (provozní doba je 8:00-16:30)
čtvrtek: 8:30 - 16:00 - jedná se o provozní dobu pro klienty. (provozní doba je 8:00-16:30)
pátek: 8:30 - 16:00 - jedná se o provozní dobu pro klienty. (provozní doba je 8:00-16:30)
sobota:
neděle:
 


telefon: 722 901 966
e-mail: provozni@caffeesvatoplukova.com
 


Hlavní město Praha
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení