Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Domovy se zvláštním režimem (9835515)

Poskytovatel

48282928 
 

 
 

Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách
 
Zařízení poskytovatele:
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
 

Mgr. Dagmar Žaloudková
 

Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách
 

od 1.1.2007
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

pobytové
 

od 1.1.2007
 

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • Muži starší 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo závislosti na alkoholu. Osoby, které potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče. Občané z Libereckého kraje; občany z jiných regionů přijímáme v případě, že zde mají sociální kontakty nebo příbuzenské vazby.
 • osoby s chronickým onemocněním
  • Muži i ženy starší 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění. Především osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Osoby, které potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče. Občané z Libereckého kraje; občany z jiných regionů přijímáme v případě, že zde mají sociální kontakty nebo příbuzenské vazby.
 • senioři
  • Muži i ženy starší 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění. Především osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Osoby, které potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče. Občané z Libereckého kraje; občany z jiných regionů přijímáme v případě, že zde mají sociální kontakty nebo příbuzenské vazby.
 

 • Poskytujeme služby občanům starším 50 let.
 


 • počet klientů - 80
  • Maximální kapacita 80 klientů.
 • počet lůžek - 80
  • Maximální kapacita 80 klientů.
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 487 881 027
telefon: 487 881 002
telefon: sociální pracovnice 775 889 833
e-mail: domov@dd-sloupvcechach.cz
web: www.dd-sloupvcechach.cz
 


Liberecký
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení