Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (7776586)

Poskytovatel

Centrum sociálních služeb Hrabyně
 

70630551 
 

CZ70630551 
 

Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3
 
Zařízení poskytovatele:
Centrum sociálních služeb Hrabyně
 

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
 

Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3
 

od 1.12.2000
 

Centrum sociálních služeb Hrabyně
 

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
 

Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně 3
 

od 1.10.2015
 
Zobrazit výpis
Informace o sociální službě

pobytové
 

od 1.12.2000
 

  • osoby s tělesným postižením
    • a) dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území ČR, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti b) senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území ČR, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti c) dospělé osoby s tělesným postižením a senioři s tělesným postižením s trvalým pobytem na území ČR, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké, středně těžké, těžké a úplné závislosti, kteří se náhle ocitli v sociální tísni z důvodu ztráty pečovatele; Služby Centra sociálních služeb Hrabyně jsou určeny výlučně osobám s tělesným postižením, nikoli osobám, jejichž postižení je kombinováno s dalším typem postižení. Další postižení, onemocnění nebo poruchu a celkový zdravotní stav hodnotí a individuálně posuzuje na základě doručené zdravotní dokumentace příslušný ústavní lékař. Příkladem dalšího postižení může být: ?výrazné smyslové postižení (úplná nebo téměř úplná ztráta zraku, sluchu) ?mentální postižení ?závislost na alkoholu a jiných návykových látkách; závislost na výherních automatech ?psychická porucha, která předpokládá narušování soužití s ostatními (dezorientace při samostatném pohybu, sebevražedné sklony) ?zdravotní postižení vyžadující 24hodinovou zdravotní péči (osoby s tracheostomií, s apnoickými pauzami, s potřebným řízeným dýcháním, s potřebou nitrožilní výživy) ?terminální stadium onemocnění;
 

  • Mladí dospělí (18 – 26 let), Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři (nad 80 let)
 


  • počet lůžek - 171
 

poskytuje nepřetržitě
 


telefon: 553607800
fax: 553775071
e-mail: info@csshrabyne.cz
web: www.csshrabyne.cz
Adresa kontaktního místa:
Centrum sociálních služeb Hrabyně
Hrabyně 202 747 67 Hrabyně 3
 


Olomoucký, Jihomoravský, Hlavní město Praha, Jihočeský, Moravskoslezský, Karlovarský, Ústecký, Plzeňský, Zlínský, Pardubický, Vysočina, Středočeský, Liberecký, Královéhradecký
 
Doplňkové údaje služby - přílohové soubory, dotace ze státního rozpočtu, provedené inspekce
Technické zabezpečení