Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Služby vyhovující zadaným kritériím

Ve veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb jsou informace o konkrétní poskytované sociální službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci a následného úředního zveřejnění.

Počet nalezených sociálních služeb: 1
Stránka:
  • 1
Telefonická krizová pomoc (2932015)

V.O.D.A. z.s.
 

Linka důvěry Kladno (J. Hory 1801, Kladno, 272 01 Kladno 1)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
senioři
etnické menšiny
 

bez omezení věku

telefon 777 684 444
telefon 312 684 444
e-mail ldkladno@ldkladno.cz
e-mail poradenstvi@ldkladno.cz
 
Počet nalezených sociálních služeb: 1
Stránka:
  • 1
Technické zabezpečení