Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Azylové domy (6883390)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 18.11.2015 Konec šetření: 20.11.2015

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Adresa: Studentská 1242, Jirkov, 431 11 Jirkov 1
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu 
§ 88 písm. g) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. g) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebyla uložena.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e) ZSS
Kritérium 7b)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. e) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
7b) 3 body

Uložená opatření:
Opatření nebyla uložena.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv osob
§ 88 písm. c) ZSS, § 89 odst. 1 ZSS
Kritéria 1b), 1d), 2a), 2b), 13a)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. c) ZSS, § 89 odst. 1 ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb:
2b) Poskytovatel nemá konkrétně definovány situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně konkrétních postupů pro řešení těchto situací.

1b) 3 body
1d) 3 body
2a) 2 body
2b) 1 bod
13a) 3 body

Uložená opatření:
ke kritériu 2b)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. d) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebyla uložena.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
§ 88 písm. a) ZSS
Kritéria 1a), 15a)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. a) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb:
1a) Poskytovatel má poslání, okruh osob a zásady poskytování sociální služby definovány a zveřejněny ve více zněních.

1a) 2 body
15a) 3 body

Uložená opatření:
Opatření nebyla uložena.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby
§ 88 písm. f) ZSS
Kritéria 4c), 5b), 5c), 8a), 8b), 8c)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. f) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
4c) 3 body
5b) 3 body
5c) 3 body
8a) 3 body
8b) 3 body
8c) 3 body

Uložená opatření:
Opatření nebyla uložena.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Smlouva o poskytnutí sociální služby 
§ 88 písm. i) ZSS (včetně § 91 odst. 2 ZSS, § 76 ZSS, § 77 ZSS)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. i) ZSS (vyjma § 91 odst. 2 ZSS), § 76 ZSS, § 77 ZSS
Nesplněné: § 91 odst. 2 ZSS
Uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby u všech klientek neobsahují náležitost smlouvy podle § 91 odst. 2 písm. e) ZSS, tj. výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 a způsob vyúčtování této úhrady.

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
k § 91 odst. 2 ZSS

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b) ZSS
Kritéria 3a), 3b), 4b)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. b) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
3a) 3 body
3b) 3 body
4b) 3 body

Uložená opatření:
Opatření nebyla uložena.

Termín splnění:
---

Technické zabezpečení