Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Domovy se zvláštním režimem (9564778)

Charita Ostrava

Typ inspekce: v plném rozsahu
Kontrolní orgán: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Začátek šetření: 3.3.2008 Konec šetření: 5.3.2008
Začátek inspekce: 1.2.2008 Konec inspekce: 30.3.2008

Místo provedení inspekce:
Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami
M. Švabinského 712/10, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

 • Plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb:
  Celkový počet kontrolovaných registračních podmínek: 18
  Počet podmínek s nedostatky: 3

 • Plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb:
  Celkový počet hodnocených povinností poskytovatele: 16
  Počet povinností s nedostatky: 15

 • Kvalita poskytované sociální služby:
  Maximální počet bodů hodnocených kritérií kvality: 144
  Počet dosažených bodů: 88
  Celkový počet hodnocených zásadních kritérií: 17
  Počet nesplněných zásadních kritérií: 9
  Plnění standardů kvality sociálních služeb: nesplněny (nesplněno zásadní kritérium nebo je počet bodů nižší než 50 %)
Technické zabezpečení