Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Azylové domy (3578010)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 28.11.2016 Konec šetření: 30.11.2016

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb
Adresa: Vikýřovická č.ev. 1495, Šumperk, 787 01 Šumperk 1
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d)
kritérium 1 c)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. d)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
Poskytovatel nemá zpracována pravidla pro vedení osobní dokumentace klientů, ze kterých by bylo zřejmé, které dokumenty jsou jejím povinným obsahem a které jejím obsahem být nemohou, nepostupuje zcela dle svých písemných pracovních postupů.

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby.

§ 88 písm. f)

kritérium 4 c) 


kritérium 5 b)


kritérium 5 c) 


kritérium 8 a)


kritérium 8 b) 


kritérium 8 c)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. f)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
kritérium 8 a) 
Nebyly zjištěny nedostatky.

kritérium 8 b)
Nebyly zjištěny nedostatky.

kritérium 8 c) 
Nebyly zjištěny nedostatky.

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
----------


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv
§ 88 písm. c)
kritérium 1 b)
kritérium 1 d)
kritérium 1 c)
kritérium 2 a) 
kritérium 2 b) 
kritérium 13 a)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. c)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
kritérium 1 b)
Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 1 d)
Nebyly zjištěny nedostatky. 
kritérium 2 a) 
Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 2 b)
Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 13 a)
Nebyly zjištěny nedostatky.

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu.
§ 88 písm. g)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. g)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
----

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
----------


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b)
kritérium 3 a)
kritérium 3 b)
kritérium 4 b)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. b)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
kritérium 3 a)
Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 3 b) 
Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 4 b) 
Nebyly zjištěny nedostatky.

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Nepřípustnost držení osoby v zařízení sociálních služeb

§ 91c

Hodnocení plnění povinností:
§ 91 písm. c)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
--------------

Uložená opatření:
---------------

Termín splnění:
------------------


Kontrolní zjištění k:
Smlouva o poskytnutí sociální služby.

§ 88 písm. i)
§ 88 písm. k)
§ 91 odst. 2
§ 73 – 77

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. i)
splněné
§ 88 písm. k)
splněné
§ 91 odst. 2
splněné
§ 73 – 77 
splněné

Hodnocení standardů kvality:
------------

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
-----------


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
§ 88 písm. a)
kritérium 1 a)
kritérium 15 a)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. a)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
kritérium 1 a)
Stávající definice cílů služby neumožňuje hodnotit jejich naplňování. 
kritérium 15 a) 
Nebyly zjištěny nedostatky.

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Opatření omezující pohyb osob.
§ 89 odst. 1 – 6

Hodnocení plnění povinností:
§ 89 odst. 1 - 6
splněné

Hodnocení standardů kvality:
----------

Uložená opatření:
--------------

Termín splnění:
-------------


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e)
kritérium 7 b)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. e)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
kritérium 7 b)
Nebyly zjištěny nedostatky.

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení