Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Odlehčovací služby (6513256)

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Typ inspekce: v plném rozsahu
Kontrolní orgán: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Začátek šetření: 19.10.2010 Konec šetření: 21.10.2010
Začátek inspekce: 13.9.2010 Konec inspekce: 8.11.2010

Místo provedení inspekce:
Domov Betlém
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

 • Plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb:
  Celkový počet hodnocených povinností poskytovatele: 11
  Počet povinností s nedostatky: 0

 • Kvalita poskytované sociální služby:
  Maximální počet bodů hodnocených kritérií kvality: 144
  Počet dosažených bodů: 132
  Celkový počet hodnocených zásadních kritérií: 17
  Počet nesplněných zásadních kritérií: 0
  Plnění standardů kvality sociálních služeb: výborně (90 - 100 %)
Technické zabezpečení