Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Domovy se zvláštním režimem (9851555)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 29.9.2021 Konec šetření: 1.10.2021

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Domov Přístav Šumperk
Adresa: Vikýřovická 3313, Šumperk, 787 01 Šumperk 1
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
§ 91c ZSS

Hodnocení plnění povinností:
splněné: § 91c ZSS

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu

§ 88 písm. g) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
splněné: § 88 písm. g) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o sociální službě

§ 88 písm. a) ZSS

kritérium 1 a)  a 15 a) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněno: § 88 písm. a) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.
Bodové hodnocení kritérií:

kritérium 1 a) SQSS  3 body

kritérium 15 a) SQSS 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby

§ 88 písm. f) ZSS


kritérium 4 c), 5 b), 5 c), 8 a), 8b) a 8c) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. f) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.

Bodové hodnocení kritérií:

kritérium 4 c) SQSS 3 body

kritérium 5 b) SQSS 3 body

kritérium 5 c) SQSS 3 body

kritérium 8 a) SQSS 3 body

kritérium 8 b) SQSS 3 body

kritérium 8 c)SQSS 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností

§ 88 písm. e) ZSS


kritérium 7 b) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. e) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.
Bodové hodnocení kritérií:

kritérium 7 b) SQSS 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy

§ 88 písm. d) ZSS

kritérium 1 c)  SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. d) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky. 

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 1 c) SQSS 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby

§ 88 písm. b) ZSS

kritérium 3 a), 3b)  a 4 b) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněno: § 88 písm. b) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.

Bodové hodnocení kritérií:

kritérium 3 a) SQSS 3 body

kritérium 3 b) SQSS 3 body

kritérium 4 b) SQSS 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
§ 89 odst. 1 – 6 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
splněné: § 89 odst. 1 – 6 ZSS

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Nouzové a havarijní situace

kritérium 14 a)  a 14 b)

Hodnocení plnění povinností:
---

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.

Bodové hodnocení kritérií: 
kritérium 14 a) SQSS 3 body

kritérium 14 b) SQSS 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
§ 88 písm. i) ZSS

§ 91 odst. 2 ZSS

§ 73 – 77 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
splněné: § 88 písm. i) ZSS

splněné: § 91 odst. 2 ZSS

splněné: § 73 – 77 ZSS

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv

§ 88 písm. c) ZSS


kritérium 1 b), 1d), 2a), 2b) a 13a) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněno: § 88 písm. c) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.
Bodové hodnocení kritérií:

kritérium 1 b) SQSS 3 body

kritérium 1 d) SQSS 3 body

kritérium 2 a) SQSS 3 body

kritérium 2 b) SQSS 3 body

kritérium 13 a) SQSS 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Personální a organizační zajištění sociální služby

kritérium 9 a)  SQSS

Hodnocení plnění povinností:
---

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 9 a) SQSS 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---

Technické zabezpečení