Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Azylové domy (4252755)

Charita Ostrava

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Moravskoslezský kraj

Začátek šetření: 2.4.2014 Konec šetření: 3.4.2014

Místo šetření:
Název: Charitní dům sv. Zdislavy
Adresa: Kapitolní 1475/14, Ostrava-Jih, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele v oblasti opatření omezujících pohyb osob.
§ 89 odst.1ZSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 89 odst. 1 ZSS

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem o sociální službu 
a uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.
§ 88 písm. b) ZSS
Kritérium 3 a) standardů kvality
Kritérium 3 b) standardů kvality
Kritérium 4 b) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. b) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Bodové hodnocení kritérií:
3a) - 3
3b) - 3
4b) - 3

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti dostupnosti informací o sociální službě, cílech a způsobu jejího poskytování. 
§ 88 písm. a) ZSS
Kritérium 1 a) standardů kvality 
Kritérium 15 a) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. a) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Bodové hodnocení kritérií:
  1a) 3
15a) 3

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti vedení evidence žadatelů 
§ 88 písm. g) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. g) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby a stanovení úhrady.
§ 88 písm. i) ZSS	
§ 91 odst. 2 ZSS
§ 76 -77 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. i) ZSS
§ 91 odst. 2 SS
§ 76 -77 ZSS

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby.
§ 88 písm. f) ZSS

Kritérium 4c) standardů kvality
Kritérium 5b) standardů kvality
Kritérium 5c) standardů kvality 
Kritérium 8a) standardů kvality 
Kritérium 8b)) standardů kvality
Kritérium 8c) standardů kvality 
Kritérium 9a) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. f) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Bodové hodnocení kritérií:
4c) - 3
5b) - 3
5c) - 3
8a) - 3
8b) - 3
8c) - 3
9a) - 3

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti vnitřních pravidel k zajištění poskytované sociální služby a uplatnění oprávněných zájmů osob
§ 88 písm. d) ZSS
Kritérium 1 c) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. d) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Bodové hodnocení kritérií:
1c) 3

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb oblasti ochrany a naplňování lidských a občanských práv.
§ 88 písm. c) ZSS
Kritérium  1b) standardů kvality
Kritérium  1d) standardů kvality
Kritérium  2a) standardů kvality 
Kritérium  2b) standardů kvality 
Kritérium 13a) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. c) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Bodové hodnocení kritérií:
  1b) 3   
  1d) 3
  2a) 3
  2b) 3
13a) 3

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb 
v oblasti podávání a vyřizování stížností osob.
§ 88 písm. e) ZSS
Kritérium 7 b) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. e) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
Bodové hodnocení kritérií:
7b) - 3

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení