Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Nízkoprahová denní centra (8444882)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 18.4.2018 Konec šetření: 20.4.2018

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb
Adresa: Nákladní 205/7, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu
§ 88 písm. g)

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. g)

hodnocení povinností:
§ 88 písm. g)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby
§ 88 písm. f)
kritérium 4. c) 
kritérium 5. b)
kritérium 5. c) 
kritérium 8. a) 
kritérium 8. b)
kritérium 8. c)

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. f)

hodnocení povinností:
§ 88 písm. f)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky v níže uvedených kritérií:
kritérium 4. c)
kritérium 5. b) 
kritérium 5. c) 
kritérium 8. a) 
kritérium 8. b) 
kritérium 8. c) 

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 4. c)
3 body
kritérium 5. b)
3 body
kritérium 5. c)
3 body
kritérium 8. a)
3 body
kritérium 8. b)
3 body
kritérium 8. c)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o sociální službě
§ 88 písm. a) 
kritérium 1. a) 
kritérium 15. a)

Hodnocení plnění povinností:
Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele:
§ 88 písm. a)
• Srozumitelnost informací o tom, komu nebude služba poskytnuta, je snížená uvedením zdravotních stavů vylučujících poskytnutí pobytové sociální služby, ačkoli je těmto osobám služba prakticky poskytována. A rozdílným uvedením věkové hranice pro poskytnutí sociální služby – 19 let v RPSS a 18 let ve všech ostatních veřejných zdrojích.

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. a)
nesplněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 

kritérium 1. a)
•	Důvody pro neposkytnutí služby, které poskytovatel zveřejňuje na svých webových stránkách a v letácích služby nejsou v souladu s druhem sociální služby podle § 61 ZSS Nízkoprahová denní centra.

kritérium 15. a) 
•	Poskytovatel nedoložil, na základě jakých skutečností vyhodnotil soulad způsobu poskytování služby s definovanými zásadami (vyjma zásad „Přístup k člověku na základě křesťanských hodnot“ a „Zásady svobodné volby“.)

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. a)
nesplněné

Uložená opatření:
k § 88 písm. a)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Smlouva o poskytování sociální služby
§ 88 písm. i)
§ 91 odst. 2
§ 73 - 77

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. i)
§ 91 odst. 2
§ 77
§ 73 – 76

hodnocení povinností:
§ 88 písm. i)
splněné
§ 91 odst. 2
splněné
§ 77 
Splněné
§ 73 - 76 
nehodnoceno

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b)
kritérium 3. a)
kritérium 3. b) 
kritérium 4. b)

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. b)

hodnocení povinností:
§ 88 písm. b)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 3. a)
kritérium 3. b) 
kritérium 4. b) 

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 3. a)
3 body
kritérium 3. b)
3 body
kritérium 4. b)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d)
kritérium 1. c)

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky v plnění povinnosti podle 
§ 88 písm. d).

hodnocení povinností:
§ 88 písm. d)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky v naplňování 
kritéria 1. c)

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 1. c)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv
§ 88 písm. c)
kritérium 1. b)
kritérium 1. d)
kritérium 2. a) 
kritérium 2. b) 
kritérium 13. a)

Hodnocení plnění povinností:
Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele:  

§ 88 písm. c)

• Poskytovatel nevytváří dostatečně podmínky pro ochranu soukromí a osobních údajů klientů, neboť dosud neregistroval u Úřadu na ochranu osobních údajů v praxi používaný kamerový systém 
s uchováváním obrazového záznamu, sloužící mj. i k identifikaci osob. 
• Poskytovatel nevytváří podmínky pro ochranu soukromí klientů, neboť uvádí příjmení klientů, kterým do zařízení přišla pošta na tabuli 
ve vstupním vestibulu zařízení, kde si je může přečíst kdokoli z příchozích.

hodnocení povinností:
§ 88 písm. c)
nesplněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky v plnění:
kritéria 1. b)
kritéria 1. d) 
kritéria 2. a)
kritéria 2. b) 
kritéria 13. a) 

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 1. b)
3 body
kritérium 1. d)
3 body
kritérium 2. a)
3 body
kritérium 2. b)
3 body
kritérium 13.a)
3 body

Uložená opatření:
k § 88 písm. c)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Opatření omezující pohyb osob
§ 89 odst. 1 – 6

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky v plnění povinnosti podle 
§ 89 odst. 1 ZSS.

S ohledem na zjištěný stav věci nebyly hodnoceny povinnosti vyplývající z § 89 odst. 2 – 6 ZSS.

hodnocení povinností:
§ 89 odst. 1 
splněné
§ 89 odst. 2 – 6 
nehodnoceno

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e)
kritérium 7. b)

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. e)

hodnocení povinností:
§ 88 písm. e)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Byly zjištěny nedostatky.
kritérium 7. b)

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 7. b)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
§ 91c

Hodnocení plnění povinností:
Vzhledem k druhu sociální služby nehodnoceno.

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení