Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (6317306)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 19.2.2019 Konec šetření: 21.2.2019

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava - Přívoz
Adresa: Palackého 741/25, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Smlouva o poskytnutí sociální služby
§ 88 písm. i) ZSS, § 88 písm. i) ZSS, § 73 – 77 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. i) , § 88 písm. i) , § 73 – 77

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Opatření omezující pohyb osob
§ 89 odst. 1 – 6 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 89 odst. 1 – 6

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e) ZSS

kritérium 7b) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Nesplněné: § 88 písm. e)
Poskytovatel nemá zpracována žádná pravidla, která by byla zpracována na roveň klientů ve věku např. 6 let, kdy ještě neumí číst, a kterými by bylo zajištěno, aby tito klienti mohli na základě dostupných pravidel postupovat při podávání podnětů, připomínek a stížností samostatně bez pomoci další osoby.

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky kritéria 7 b).

Bodové hodnocení kritéria:

7b) 3 body

Uložená opatření:
k § 88 písm. e)

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b) ZSS

kritérium 3a), 3b), 4b) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. b)

Hodnocení standardů kvality:
nebyly zjištěny nedostatky kritérií 3a), 3b), 4b.

Bodové hodnocení kritérií:

3a)  3 body
3b)  3 body
4b)  3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d) ZSS

kritérium 1. c) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. d)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky kritéria 1c).

Bodové hodnocení kritérií:

1c ) 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv
§ 88 písm. c) ZSS

kriterium 1b),1d), 2a), 2b), 13a) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. c)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky kritérií 1b), 1d), 2a), 2b),13a). 

Bodové hodnocení kritérií:

1 b) 3 body
1.d) 3 body
2.a) 3 body
2.b) 3 body
13.a) 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu
§ 88 písm. g) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. g)

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby
§ 88 písm. f) ZSS

kritérium 4 c), 5 b), 5c) , 8a) , 8b), 8c) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. f)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky kritérií4c), 8a), 8b), 8c)

Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:

kritérium 5. b) 
Cíle poskytování sociální služby stanovené v individuálních plánech nereflektují možnosti a potřeby klientů v souvislosti s řešením jejich nepříznivé sociální situace.

kritérium 5. c) 
Zhodnocení průběhu poskytování sociální služby není zřejmé, zda došlo pod vlivem poskytování sociální služby k pozitivní změně při řešení nepříznivé sociální situace klientů.

Bodové hodnocení kritérií:

4c) 3 body
5 b) 1 bod
5 c) 1 bod
8 a) 3 body
8 b) 3 body
8 c) 3 body

Uložená opatření:
k 5b), 5c)

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
§ 88 písm. a) ZSS

kritérium 1 a), 15a) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Splněné: § 88 písm. a)

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:

kritérium 1 a)
Poskytovatelem stanovený cíl sociální služby není hodnotitelný ve vztahu k řešení nepříznivé sociální situace jednotlivých klientů sociální služby.

kritérium 15 a) 
Hodnocení sociální služby neobsahuje hodnocení zásad sociální služby, které jsou rovněž součástí veřejného závazku 
a požadavkem kritéria 15a) standardů kvality. 

Bodové hodnocení kritérií:

 1a)  1 bod
15a) 2 body

Uložená opatření:
k 1a)

Termín splnění:
---

Technické zabezpečení