Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Domovy se zvláštním režimem (2347976)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 2.12.2015 Konec šetření: 4.12.2015

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Kunčičky
Adresa: Holvekova 612/38, Slezská Ostrava-Kunčičky, 718 00 Ostrava 18
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele v oblasti opatření omezujících pohyb osob.
§ 89 odst. 1 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 89 odst. 1 
ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
--

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem o sociální službu 
a uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.
§ 88 písm. b) ZSS
Kritérium 3a) standardů kvality
Kritérium 3b) standardů kvality
Kritérium 4b) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. b) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS: 
3b) 
Poskytovatel sociální služby nedoložil u všech klientů sociální služby, že při jednání se zájemcem o sociální službu projednává požadavky, očekávání a osobní cíle zájemce.


Nebyly zjištěny nedostatky v kritériích SQSS:
3a), 4b)

3a) - 3
3b) - 2
4b) - 3

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb oblasti ochrany a naplňování lidských a občanských práv.
§ 88 písm. c) ZSS
Kritérium 1b) standardů kvality
Kritérium 1d) standardů kvality
Kritérium 2a) standardů kvality 
Kritérium 2b) standardů kvality 
Kritérium 13a) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. c) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky v kritériích SQSS: 
1b), 1d), 2a), 2b), 13a) 

  1b) - 3
 1d) - 3
 2a) - 3
 2b) - 3
13a) - 3

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby.
§ 88 písm. f) ZSS
Kritérium 4c) standardů kvality
Kritérium 5b) standardů kvality
Kritérium 5c) standardů kvality 
Kritérium 8a) standardů kvality 
Kritérium 8b)) standardů kvality
Kritérium 8c) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. f) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS: 
4c), 5b)

Nastavené cíle ve smlouvě mnohdy zcela neodpovídají průběhu poskytované služby, jelikož neodráží skutečné potřeby uživatele, se kterými do sociální služby přišel. 

Není plánován průběh služby ve vztahu ke všem potřebám uvedeným v Plánu péče 

Nebyly zjištěny nedostatky v kritériích SQSS:
5c), 8a), 8b), 8c)

4c) - 2
5b) - 1 
5c) - 3
8a) - 3
8b) - 3
8c) - 3

Uložená opatření:
k 5b)
Plánovat s uživatelem průběh poskytované sociální služby ve vztahu k jeho cíli, potřebám a možnostem

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb 
v oblasti podávání a vyřizování stížností osob.
§ 88 písm. e) ZSS
Kritérium 7b) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. e) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS: 
7b)

Poskytovatel průkazně neseznamuje všechny zaměstnance o postupech uvedených ve vnitřních pravidlech poskytovatele pro podávání a vyřizování stížností. 

7b) – 2

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele vnitřních pravidel k zajištění poskytované sociální služby 
a uplatnění oprávněných zájmů osob.
§ 88 písm. d) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. d) ZSS 
Nebyly zjištěny nedostatky

Hodnocení standardů kvality:
--

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola povinností poskytovatele a kontrola dodržování standardů kvality v oblasti dostupnosti informací 
o sociální službě, cílech a způsobu jejího poskytování a kontroly a hodnocení poskytované služby. 
§ 88 písm. a) ZSS
Kritérium 1a) standardů kvality
Kritérium 15a) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. a) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS: 
1a), 15a)
Definované cíle nejsou cíli, ale činnostmi, které je třeba poskytovat, aby došlo k naplnění cílů. 
Cíle nejsou stanoveny v podobě hodnotitelné ve vztahu 
ke standardu č. 15.
Praxe uzavírání smluv o poskytnutí služby na dobu jednoho roku je v přímém rozporu s deklarovaným cílem: „Uživatelé mají jistotu bydlení, stravy a zázemí 
pro bezpečný život.“
Poskytovatel dosud nehodnotil, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli 
a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

1a) - 1
15a) - 0

Uložená opatření:
k 1a), 15a)
Cíle definovat v souladu s druhem poskytované služby a rovněž dát do souladu s druhem poskytované služby dobu, na kterou je smlouva o poskytnutí služby uzavírána. 
Průběžně kontrolovat a hodnotit, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti vedení evidence žadatelů 
§ 88 písm. g) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. g) ZSS 
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
--

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby 
a stanovení úhrady.
§ 88 písm. i) ZSS
§ 91 odst. 2 ZSS 
§73 - 77 ZSS (73d)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. i) ZSS
§ 91 odst. 2 ZSS 
§73 d), § 77 ZSS   
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
--

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení