Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (3666863)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Typ inspekce: v plném rozsahu
Kontrolní orgán: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Začátek šetření: 16.3.2010 Konec šetření: 18.3.2010
Začátek inspekce: 3.3.2010 Konec inspekce: 30.3.2010

Místo provedení inspekce:
Domov pro osoby se zdravotním postižením - TEREZA
Terezy Novákové 1947/62a, Řečkovice, 621 00 Brno 21

 • Plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb:
  Celkový počet hodnocených povinností poskytovatele: 18
  Počet povinností s nedostatky: 2

 • Kvalita poskytované sociální služby:
  Maximální počet bodů hodnocených kritérií kvality: 144
  Počet dosažených bodů: 126
  Celkový počet hodnocených zásadních kritérií: 17
  Počet nesplněných zásadních kritérií: 0
  Plnění standardů kvality sociálních služeb: dobře (70 - 89 %)
Technické zabezpečení