Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Služby vyhovující zadaným kritériím

Ve veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb jsou informace o konkrétní poskytované sociální službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci a následného úředního zveřejnění.

Počet nalezených sociálních služeb: 96
Stránka:
Sociální rehabilitace (9702329)

Agentura KROK, o.p.s.
 

Agentura KROK, o.p.s. (Palackého 205/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
 

Služba je poskytována od 5 do 64 let, ve věku od 5 do 15 let je poskytována pouze osobám s poruchou autistického spektra a osobám s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD).

telefon 412335545
e-mail katerina.motyckova@agenturakrok.cz
web www.agenturakrok.cz
 
Odborné sociální poradenství (2864969)

AHC a.s.
 

Poradna AHC (B. Egermanna 354, 473 01 Nový Bor)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

telefon 722 974 830
e-mail poradna@ahc.cz
web www.ddnovybor.cz
 
Odborné sociální poradenství (7026827)

Arcidiecézní charita Praha
 

Poradna pro migranty a uprchlíky (Lublaňská 5/57, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 224 813 418
fax 224 813 413
e-mail migrace@praha.charita.cz
web www.praha.charita.cz
 
Terénní programy (9767396)
 

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Karla Larssona (Lidická 3312/18a, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5)
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Karla Larssona (Kodaňská 1441/46, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 

starší 15 let

telefon 777 497 200
e-mail jan.desensky@armadaspasy.cz
web www.armadaspasy.cz
Adresa kontaktního místa:
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Karla Larssona
Kodaňská 1441/46 Praha 10-Vršovice 101 00 Praha 101
 
Sociální rehabilitace (9546271)

Asociace TRIGON, o.p.s.
 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO OBČANY UKRAJINY (Skautská 1045/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

[kontakty nejsou uvedeny]
 
Terénní programy (5793112)

Bohemia Racquet Max, z.s.
 

Sociální služby Bohemia Racquet Max (Svatoplukova 198/2, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
 

věková hranice klientů je od 18 let do 80 let.

telefon 722 901 966
e-mail provozni@caffeesvatoplukova.com
 
Odborné sociální poradenství (4301301)

Camino San José z.s.
 

Odborné sociální poradenství (Politických vězňů 185/10, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

od 10ti let výše

telefon 604 272 576
e-mail info@caminoberoun.cz
web www.caminoberoun.cz
 
Počet nalezených sociálních služeb: 96
Stránka:
Technické zabezpečení