Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Služby vyhovující zadaným kritériím

Ve veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb jsou informace o konkrétní poskytované sociální službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci a následného úředního zveřejnění.

Počet nalezených sociálních služeb: 94
Stránka:
Sociální rehabilitace (9702329)

Agentura KROK, o.p.s.
 

Agentura KROK, o.p.s. (Palackého 205/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
 

Služba je poskytována od 5 do 64 let, ve věku od 5 do 15 let je poskytována pouze osobám s poruchou autistického spektra a osobám s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD).

telefon 412335545
e-mail katerina.motyckova@agenturakrok.cz
web www.agenturakrok.cz
 
Odborné sociální poradenství (7026827)

Arcidiecézní charita Praha
 

Poradna pro migranty a uprchlíky (Lublaňská 5/57, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 224 813 418
fax 224 813 413
e-mail migrace@praha.charita.cz
web www.praha.charita.cz
 
Sociální rehabilitace (9546271)

Asociace TRIGON, o.p.s.
 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO OBČANY UKRAJINY (Skautská 1045/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

[kontakty nejsou uvedeny]
 
Terénní programy (5793112)

Bohemia Racquet Max, z.s.
 

Sociální služby Bohemia Racquet Max (Svatoplukova 198/2, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28)
 

terénní
 

imigranti a azylanti
osoby bez přístřeší
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
 

věková hranice klientů je od 18 let do 80 let.

telefon 722 901 966
e-mail provozni@caffeesvatoplukova.com
 
Odborné sociální poradenství (4301301)

Camino San José z.s.
 

Odborné sociální poradenství (Politických vězňů 185/10, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

od 10ti let výše

telefon 604 272 576
e-mail info@caminoberoun.cz
web www.caminoberoun.cz
 
Odborné sociální poradenství (3364695)
 

Sociální poradenství pro migranty - vzdělávací oddělení (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
Sociální poradenství pro migranty (Zahradní 46, Kolín III, 280 02 Kolín 2)
Sociální poradenství pro migranty (Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1)
Sociální poradenství pro migranty (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
Sociální poradenství pro migranty (Moskevská 638/8, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 704 600 700
e-mail info@cicops.cz
web www.cicops.cz
Adresa kontaktního místa:
Sociální poradenství pro migranty - vzdělávací oddělení
Pernerova 10/32 Praha 8-Karlín 186 00 Praha 86
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (5418910)
 

HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Zahradní 46, Kolín III, 280 02 Kolín 2)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí - vzdělávací oddělení (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Moskevská 638/8, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
rodiny s dítětem/dětmi
 

Rodiny s dětmi (3-18 let) a mládež (15-26 let).

telefon Mladá Boleslav 731 512 726
telefon Pernerova Praha 777 402 129 704 600 700
telefon Karlínské nám. 777 402 129
telefon Liberec 735 752 467
telefon Kolín 774 866 838
e-mail hermiona@cicops.cz
web www.cicops.cz
Adresa kontaktního místa:
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí - vzdělávací oddělení
Pernerova 10/32 Praha 8-Karlín 186 00 Praha 86
 
Počet nalezených sociálních služeb: 94
Stránka:
Technické zabezpečení