Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Služby vyhovující zadaným kritériím

Ve veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb jsou informace o konkrétní poskytované sociální službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci a následného úředního zveřejnění.

Počet nalezených sociálních služeb: 83
Stránka:
Odborné sociální poradenství (7026827)

Arcidiecézní charita Praha
 

Poradna pro migranty a uprchlíky (Radlická 2487/99, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 224 813 418
fax 224 813 413
e-mail migrace@praha.charita.cz
web www.praha.charita.cz
 
Odborné sociální poradenství (4301301)

Camino San José z.s.
 

Odborné sociální poradenství (Politických vězňů 185/10, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

od 10ti let výše

telefon 604 272 576
e-mail info@caminoberoun.cz
web www.caminoberoun.cz
 
Odborné sociální poradenství (3364695)
 

Sociální poradenství pro migranty - vzdělávací oddělení (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
Sociální poradenství pro migranty (Zahradní 46, Kolín III, 280 02 Kolín 2)
Sociální poradenství pro migranty (Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1)
Sociální poradenství pro migranty (Moskevská 27/14, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1)
Sociální poradenství pro migranty (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
 

ambulantní, terénní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 704 600 700
e-mail info@cicops.cz
web www.cicops.cz
Adresa kontaktního místa:
Sociální poradenství pro migranty - vzdělávací oddělení
Pernerova 10/32 Praha 8-Karlín 186 00 Praha 86
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (5418910)
 

HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Moskevská 27/14, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí - vzdělávací oddělení (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Zahradní 46, Kolín III, 280 02 Kolín 2)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1)
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
 

ambulantní, terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
rodiny s dítětem/dětmi
 

Rodiny s dětmi (3-18 let) a mládež (15-26 let).

telefon Mladá Boleslav 731 512 726
telefon Pernerova Praha 777 402 129 704 600 700
telefon Karlínské nám. 777 402 129
telefon Liberec 735 752 467
telefon Kolín 774 866 838
e-mail hermiona@cicops.cz
web www.cicops.cz
Adresa kontaktního místa:
HERMIONA - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s migrační minulostí - vzdělávací oddělení
Pernerova 10/32 Praha 8-Karlín 186 00 Praha 86
 
Sociální rehabilitace (6931029)
 

Sociální rehabilitace - vzdělávací oddělení (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
Sociální rehabilitace (Pernerova 10/32, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
 

starší 18 let

telefon 702 150 630
e-mail prace@cicops.cz
e-mail katerina.osancova@cicops.cz
web www.cicops.cz
Adresa kontaktního místa:
Sociální rehabilitace - vzdělávací oddělení
Pernerova 10/32 Praha 8-Karlín 186 00 Praha 86
 
Odborné sociální poradenství (2783752)
 

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice (Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice)
Občanská poradna Nový Jičín (Sokolovská 617/9, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1)
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor (náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor)
 

ambulantní
 

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

od 15 let

telefon Kopřivnice 556 879 634
telefon Nový Jičín, Příbor 556 709 403
e-mail czp.novyjicin@czp-msk.cz
web www.czp-msk.cz
Adresa kontaktního místa:
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice
Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice
 
Telefonická krizová pomoc (6601902)
 

Linka důvěry Karviná (Karola Śliwky 620/7, Fryštát, 733 01 Karviná 1)
 

terénní
 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny
 

mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

telefon 596 318 080
telefon 777 499 650
e-mail pro profesní kontakt ld@cepp.cz
web SKYPE linka.duvery.karvina
web Linka důvěry www.cepp.cz
 
Počet nalezených sociálních služeb: 83
Stránka:
Technické zabezpečení