Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Odlehčovací služby (3249327)

Farní charita Litomyšl

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
21.7.2016 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 1500000 ,- Kč
2010 1898000 ,- Kč
2015 1746000 ,- Kč
2019 2284000 ,- Kč
2022 4214000 ,- Kč
2017 1530000 ,- Kč
2016 1536000 ,- Kč
2018 2249000 ,- Kč
2020 2700000 ,- Kč
2021 3016000 ,- Kč
2023 4791000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení