Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Terénní programy (4314291)

Farní charita Praha 1 Nové Město

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 489300 ,- Kč
2010 399000 ,- Kč
2015 1097000 ,- Kč
2019 1731000 ,- Kč
2017 1248000 ,- Kč
2016 1037000 ,- Kč
2018 1706000 ,- Kč
2020 2106000 ,- Kč
2021 2352000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení