Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Nízkoprahová denní centra (2399278)

Charita České Budějovice

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 1163500 ,- Kč
2019 1921000 ,- Kč
2017 114000 ,- Kč
2016 391100 ,- Kč
2020 1835000 ,- Kč
2021 2010000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení