Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy se zvláštním režimem (3552661)

"HVĚZDA z.ú."

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 17.12.2020 typ inspekce: základní
Datum šetření: 17.9.2019 typ inspekce: základní
Datum šetření: 23.2.2016 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 4448000 ,- Kč
2010 4589000 ,- Kč
2015 4912370 ,- Kč
2019 7276850 ,- Kč
2017 4911800 ,- Kč
2016 4958600 ,- Kč
2018 5975600 ,- Kč
2020 7956070 ,- Kč
2021 9092900 ,- Kč
 
Technické zabezpečení