Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Denní stacionáře (6964519)

Pečovatelská služba města Dobříše

Plán finančního zajištění sociálních služeb
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2023 2136600 ,- Kč
 
Technické zabezpečení