Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Denní stacionáře (6875763)

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 699000 ,- Kč
2010 788000 ,- Kč
2015 518900 ,- Kč
2019 1024700 ,- Kč
2017 936500 ,- Kč
2016 551700 ,- Kč
2018 1095900 ,- Kč
2020 1166200 ,- Kč
2021 1310800 ,- Kč
 
Technické zabezpečení