Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Týdenní stacionáře (1407268)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 25.1.2010 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 331000 ,- Kč
2010 326000 ,- Kč
2015 487300 ,- Kč
2019 1963400 ,- Kč
2017 997200 ,- Kč
2016 555300 ,- Kč
2018 674000 ,- Kč
2020 2069800 ,- Kč
2021 1250200 ,- Kč
 
Technické zabezpečení