Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (3971288)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 728000 ,- Kč
2010 962000 ,- Kč
2015 711000 ,- Kč
2019 1951600 ,- Kč
2022 809700 ,- Kč
2017 1196900 ,- Kč
2016 1366500 ,- Kč
2018 2316700 ,- Kč
2020 2292900 ,- Kč
2021 2560700 ,- Kč
 
Technické zabezpečení