Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Chráněné bydlení (3983313)

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 1190200 ,- Kč
2019 5113800 ,- Kč
2017 2568800 ,- Kč
2016 1602000 ,- Kč
2018 4123500 ,- Kč
2020 5680000 ,- Kč
2021 6273800 ,- Kč
 
Technické zabezpečení