Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (3534205)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 2460000 ,- Kč
2010 2287000 ,- Kč
2015 2738000 ,- Kč
2019 3535000 ,- Kč
2022 4129000 ,- Kč
2017 2864000 ,- Kč
2016 2880000 ,- Kč
2018 3055000 ,- Kč
2020 3762000 ,- Kč
2021 4453000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení