Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (1457315)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 15.7.2020 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 309000 ,- Kč
2010 413000 ,- Kč
2015 528000 ,- Kč
2019 798000 ,- Kč
2022 914000 ,- Kč
2017 654000 ,- Kč
2016 587000 ,- Kč
2020 857000 ,- Kč
2018 741000 ,- Kč
2021 914000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení