Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Sociální rehabilitace (9046599)

Charita Ostrava

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 24.3.2009 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 366000 ,- Kč
2019 1175000 ,- Kč
2017 955000 ,- Kč
2016 400000 ,- Kč
2018 1048000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení