Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Pečovatelská služba (5005680)

Město Černošice

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 27.4.2016 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 517200 ,- Kč
2019 1650000 ,- Kč
2017 709500 ,- Kč
2016 611200 ,- Kč
2018 1580000 ,- Kč
2020 1700000 ,- Kč
2021 1733400 ,- Kč
 
Technické zabezpečení