Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Kontaktní centra (6634890)

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
18.4.2019 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 5.9.2017 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 363304 ,- Kč
2019 1380000 ,- Kč
2017 810323 ,- Kč
2016 392000 ,- Kč
2020 1501020 ,- Kč
2018 1026240 ,- Kč
2021 1865950 ,- Kč
 
Technické zabezpečení