Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Terénní programy (3553396)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 1466000 ,- Kč
2019 4637000 ,- Kč
2022 22222933 ,- Kč
2017 2182000 ,- Kč
2016 2105000 ,- Kč
2020 7636000 ,- Kč
2018 3646000 ,- Kč
2021 8411000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení