Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Nízkoprahová denní centra (7342233)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 839000 ,- Kč
2019 1285300 ,- Kč
2022 673000 ,- Kč
2017 1440800 ,- Kč
2016 1042400 ,- Kč
2018 1285300 ,- Kč
2020 1461500 ,- Kč
2021 2122100 ,- Kč
 
Technické zabezpečení