Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Noclehárny (1855124)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 413000 ,- Kč
2010 393000 ,- Kč
2015 352000 ,- Kč
2019 907400 ,- Kč
2017 442700 ,- Kč
2016 385700 ,- Kč
2018 609600 ,- Kč
2020 1103000 ,- Kč
2021 1514800 ,- Kč
 
Technické zabezpečení