Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Denní stacionáře (5642560)

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 25.2.2008 typ inspekce: v plném rozsahu
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 294000 ,- Kč
2010 236000 ,- Kč
2015 622400 ,- Kč
2019 2485200 ,- Kč
2017 828900 ,- Kč
2016 680700 ,- Kč
2018 1616500 ,- Kč
2020 3185000 ,- Kč
2021 3832400 ,- Kč
 
Technické zabezpečení