Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy se zvláštním režimem (4036383)

ALMA MATER, o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
7.4.2022 Ano
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 17.2.2016 typ inspekce: následná
Datum šetření: 14.10.2014 typ inspekce: základní
Datum šetření: 14.10.2014 typ inspekce: základní
 
Technické zabezpečení