Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Domovy se zvláštním režimem (2252743)

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace

Plán finančního zajištění sociálních služeb
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Datum kontroly: Uložení opatření:
3.10.2017 Ne
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 1210664 ,- Kč
2019 2089984 ,- Kč
2017 1557588 ,- Kč
2016 1261914 ,- Kč
2020 3265142 ,- Kč
2018 4736032 ,- Kč
2021 4541351 ,- Kč
 
Technické zabezpečení