Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Pečovatelská služba (6668963)

Charita Ostrava

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 29.5.2018 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2011 452000 ,- Kč
2010 480000 ,- Kč
2015 1526000 ,- Kč
2019 3924000 ,- Kč
2017 2259000 ,- Kč
2016 1426000 ,- Kč
2020 4283000 ,- Kč
2018 3245000 ,- Kč
2021 5129000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení