Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Azylové domy (4683797)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Příloha tohoto typu není u služby evidována
 
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
 
Popis realizace poskytování sociálních služeb
 
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Datum šetření: 7.9.2015 typ inspekce: základní
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 4458000 ,- Kč
2017 4679000 ,- Kč
2016 4458000 ,- Kč
2018 5330000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení