Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Doplňkové údaje o sociální službě Tlumočnické služby (6894360)

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.

Plán finančního zajištění sociálních služeb
Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Kontrola plnění registračních podmínek
Kontroly plnění u této sociální služby nejsou evidovány
 
Inspekce evidované u sociální služby
Inspekce u této sociální služby nejsou evidovány
 
Dotace ze státního rozpočtu
Rok dotačního řízení: Částka dotace:
2015 1956300 ,- Kč
2019 1228000 ,- Kč
2017 1574000 ,- Kč
2016 1749800 ,- Kč
2018 1961700 ,- Kč
2020 1270000 ,- Kč
2021 1106000 ,- Kč
 
Technické zabezpečení